Προωθούμε και Υποστηρίζουμε το Ανοιχτό Λογισμικό

Η εταιρία Fogiocom Προωθεί και υποστηρίζει ενεργά το Ελέυθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Πιστεύουμε πως το ΕΛ/ΛΑΚ είναι πολύ ανώτερο από τις "κλειστές εφαρμογές" και το υποστηρίζουμε συνεχώς με νέες εφαρμογές και συμμετοχές ενεργά σε κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ.