• -Αλλαγή τροφοδοτικού.
  • -Επισκευή μητρικής.
  • -Συντήρηση (Αλλαγή Θερμαγώγημων και αφέραιση σκόνης).
  • -Επισκευή Οθόνης (Ανάβει-Σβήνει, Δεν ανάβει).